Organisatie

Bestuur

Voorzitter: Paul Sneijers
Secretaris: Frank van Halteren
Penningmeester: Wendy Claassen

Bestuursleden: Gidy Swinkels, Roel Beekmans, Marscha Verstappen, Margot Cleutjens, Kees Krijnen

Werkgroepen

Pr & communicatie

Roel Beekmans

Activiteiten

Paul Sneijers
Frank van Halteren
Wendy Claassen
Gidy Swinkels
Roel Beekmans
Marscha Verstappen
Margot Cleutjens
Kees Krijnen

Raad van Advies

Wilke van Thiel
Wilbert van Uden
Karel van Deurzen
John Mulders
Albert van den Bogaard

Nieuwsbrief