Lidmaatschap

De leden vormen het kloppende hart van ‘Vier’. Persoonlijk contact met de leden staat bij ons voorop. Het bestuur van ‘Vier’ informeert leden, maar ook andere ondernemers, via diverse kanalen, zoals deze website, nieuwsbrieven, mond-tot-mondreclame, LinkedIn, et cetera.

Om lid te worden van ‘Vier’ dient het aspirant-lid economisch gebonden te zijn aan de gemeente Laarbeek. Het bedrijf hoeft niet in Laarbeek gevestigd te zijn; ook inwoners van Laarbeek die buiten de gemeentegrenzen een onderneming hebben mogen lid worden. Uitgangspunt is dat deze persoon een managementfunctie bekleedt met een beleidsbepalend mandaat.

Vier lidmaatschap

€ 100,- per jaar

  1. Contacten met gemeenten en/of andere (lokale) overheden, ondernemersverenigingen, bedrijventerreinen, etc.
  2. Communicatie naar de leden
  3. Vaste activiteiten (nieuwjaarsborrel, jaarlijkse barbecue)
  4. Lezing + netwerkbijeenkomst met borrel
  5. Bedrijfsbezoeken + netwerkbijeenkomsten met borrel
  6. Imposante sprekers
  7. Goed geoutilleerde alternatieve locaties
  8. Meer aandacht voor netwerken en B2B-activiteiten

Word nu lid!

Ereleden

Bestuursleden die gedurende de periode van ten minste 15 jaar een actieve bijdrage hebben geleverd aan ‘Vier’ komen in aanmerking voor een korting van 100% op hun contributiegeld en worden erelid.

Frank van Asten
Guus Gijsbers
Henk Beekmans

Nieuwsbrief