Uitnodiging bijeenkomst Ondernemersfonds!

Geplaatst op 20 juni 2016

De gemeente Laarbeek is voornemens een Ondernemersfonds op te richten. Centramanagement Laarbeek, Parkmanagement Laarbeek en ZLTO (afdeling Laarbeek) zijn met de gemeente in gesprek over de inrichting van dit fonds. Onlangs zijn deze plannen door Frits Rutten (Parkmanagement) gepresenteerd aan de gemeenteraad. Ondernemersclub Vier houdt deze ontwikkelingen nauw in de gaten. Wij hebben inmiddels de toezegging gekregen dat wij een zetel krijgen in het bestuur van het Ondernemersfonds indien de raad instemt met de definitieve plannen. Kunt u die avond niet dan kunt u uw vragen ook laten stellen. Gelieve uw vragen dan te sturen naar ons e-mailadres (info@vierlaarbeek.nl).

Graag willen we jullie – de leden van Vier – uitnodigingen voor een informatiebijeenkomst over dit fonds. Deze vindt komende dinsdag (21 juni) plaats om 19.00 uur op het gemeentehuis. Wethouder Tonny Meulensteen en Frits Rutten (Parkmanagement) verzorgen de presentatie. Leden van Vier hebben de mogelijkheid om vragen te stellen.

Het is niet nodig om je aan te melden voor deze bijeenkomst. Uiteraard hopen wij als bestuur dat de leden in groten getale aanwezig zullen zijn, om geïnformeerd te worden over deze belangrijke plannen binnen ondernemend Laarbeek. De bijeenkomst zal ongeveer een uur duren. Het was helaas niet mogelijk om de bijeenkomst op langere termijn te plannen, omdat het voorstel binnenkort al besproken wordt in de gemeenteraad.

Nieuwsbrief