Economisch Platform Laarbeek

Geplaatst op 25 januari 2016

Bij het opstellen van het gemeentelijke economisch beleid wordt het lokale bedrijfsleven nauw betrokken. De basis voor deze samenwerking ligt in het Economisch Platform Laarbeek. Dit is een overleg waarin bestuurders van de gemeente Laarbeek en van de ondernemersverenigingen zijn vertegenwoordigd.  Een keer per kwartaal komt de gemeente samen met alle afgevaardigden per branchevereniging. De gemeente wilde hier onlangs verandering in aanbrengen en alleen nog met ZLTO, Centrummanagement en Parkmanagement om tafel. Vier heeft zich er sterk voor gemaakt om aangesloten te blijven bij het Economisch Platform. Zowel het bestuur als de Raad van Advies vond dat de gemeente de plank missloeg als Vier hier niet meer bij mocht zijn. Dit omdat de bovengenoemde organen niet het gehele Laarbeekse bedrijfsleven afdekken. Zo heeft Vier ook veel leden, die niet onder die drie organisaties vallen. Het bestuur heeft de gemeente kunnen overtuigen, waardoor alle brancheverenigingen aangesloten blijven bij het Economisch Platform. Daar zijn we erg blij mee. Op deze manier is het lijntje tussen de gemeente en Vier kort en krachtig.

Het bestuur van Vier is op zoek naar personen die mee willen denken met de Economische Agenda. Na de oproep op de nieuwjaarsborrel hebben zich al twee leden aangemeld. Wil jij ook meedenken? Meld je dan voor het einde van de maand via info@vierlaarbeek.nl.

Nieuwsbrief