De beste wensen voor het nieuwe jaar!

Beste ondernemer,

Na een zeer bewogen 2020 kijken we uit wat komend jaar ons gaat brengen. Afgelopen jaar hebben we geleerd dat wat vanzelfsprekend leek toch wel heel bijzonder kan zijn en dat boven alles onze gezondheid voorop staat.

Als ondernemer ben je altijd bezig je aan te passen aan veranderende omstandigheden, maar bij velen is het ondernemerschap dit jaar wel heel stevig op de proef gesteld.  Er zijn vele buitengewone omstandigheden ontstaan die niet tot het normale ondernemersrisico behoren. Daarnaast zijn er ongetwijfeld zorgen geweest over de  gezondheid van je naasten, je medewerkers en die van jezelf.

Sterkte, veerkracht, nieuwe kansen

Een significante groep ondernemers hebben hun bedrijf tijdelijk moeten sluiten en zijn nog steeds gesloten. Deze ondernemers zoeken naarstig naar mogelijkheden  om toch omzet te generen en is veelal afhankelijk van steun van de overheid. Helaas zijn er ondernemers die hun buffers zien verdampen en die moeten vrezen voor het voortbestaan van hun levenswerk, dit is bijzonder schrijnend. We willen deze ondernemers vanuit deze plek dan ook veel sterkte en veerkracht wensen.

Andere ondernemers zijn extra druk door verschuiving van vraag en verandering van maatschappelijke behoeften. Zoals elke crisis creëert ook juist deze tijd ruimte voor nieuwe ideeën, wordt de creativiteit (soms noodgedwongen) gestimuleerd en ontstaan er kansen en nieuwe verdienmodellen. En dat is waar ondernemen over gaat en waarom je ondernemer bent, aanpassen aan de omstandigheden en daar je weg in zien te vinden.

Positief kijken naar de toekomst

We zien met smart uit naar betere tijden, naar verlichting van de Corona-maatregelen, naar een normalisering van de maatschappij maar vooral naar de start van de vaccinatie-programma’s. Zoals het er nu naar uitziet gaan die de pandemie tot stilstand brengen waarna we kunnen wennen aan het nieuwe ‘normaal’.

Vanzelfsprekend gaat de ‘traditionele’ en altijd goed bezochte VIER-nieuwjaarsborrel dit jaar niet door.

Laten we ‘virtueel’ proosten op  het nieuwe jaar en het uitwisselen van ervaringen, ideeën en visitekaartjes bewaren tot een later tijdstip.

We hopen van harte dat we elkaar in de loop van 2021 weer kunnen ontmoeten bij inspirerende bedrijfsbezoeken en op de gezellige netwerkbijeenkomsten voor Ondernemend Laarbeek.

VIER voor Vier!

Ondernemersclub VIER staat voor alle ondernemers in de vier kernen van Laarbeek, mochten wij je in je lokale ondernemerschap ergens mee kunnen helpen dan laat het ons weten.

Voor nu wensen we u van harte goede gezondheid en een succesvol 2021.

Bestuur Ondernemersclub VIER

Marscha, Frank, Roel, Gidi, Margot, Willem, Paul

Nieuwsbrief