Agenda

Hap&Trap

Aanmelden Gesloten.

VIER-tueel

De Corona lockdown heeft grote invloed op ons leven en veel ondernemers zijn beperkt in hun ondernemen. Ook met VIER zijn we beperkt in de...

Informatieavond Huisvesting Arbeidsmigranten

Voor Laarbeekse Ondernemers De gemeenteraad van Laarbeek gaat begin 2022 nieuw beleid vast stellen over de huisvesting van arbeidsmigranten in Laarbeek. Tijdens deze info-avond wordt...

Nieuwsbrief